O nas

Wychodząc na przeciw potrzebom osób, które mimo wieku chcą nadal aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, komitet założycielski we współpracy z Samorządem Miasta Błonie utworzył w listopadzie 2008 r. Stowarzyszenie „Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku” (BUTW).

Początkowo, wykłady i zajęcia fakultatywne Uniwersytetu odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Błoniu. Obecnie zajęcia BUTW odbywają się w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B.

Słuchaczem może zostać każda osoba zamieszkała na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, która ukończyła 40 rok życia i pragnie poszerzyć własną wiedzę i umiejętności. Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje systematyczne i atrakcyjne zajęcia, których głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin życia.

Zarząd i Rada Programowa dokładają starań aby oferta kierowana do obecnych i przyszłych słuchaczy była atrakcyjna i możliwie szeroka.

Wykłady dla słuchaczy odbywają się w każdą środę o godzinie 18.00.W ramach zajęć fakultatywnych Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku proponuje: zajęcia z malarstwa, zajęcia plastyczne i rękodzieło, różne formy aktywności ruchowej w tym nordic walking, zumbę gold, fitness gold, trening pod kątem bólów krzyża oraz lektoraty językowe (obecnie język angielski)

Motto, które od lat przyświeca naszym działaniom:

Złota jesień życia jest wspaniałym okresem do czerpania radości płynącej z aktywnego wykorzystania wolnego czasu. To teraz właśnie można oddać się bez reszty robieniu czegoś, co daje przyjemność i satysfakcję. Aktywność intelektualna społeczna i fizyczna często określana mianem „eliksiru młodości” chroni przed depresjami, frustracjami oraz poczuciem wykluczenia, daje również gwarancję sprawności i pogody ducha. Słusznie powiedział J. Vanier „Istota ludzka potrzebuje przede wszystkim przynależności do społeczności osób, związanych ze sobą przymierzem miłości, gdzie jest czułość, przyjaźń, serdeczność, gdzie każdy jest akceptowanym takim, jakim jest”.

Brak możliwości komentowania