Projekt „Bank Samopomocy. Błoński System Wsparcia Seniorów”

Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Gminą Błonie realizuje projekt „Bank Samopomocy. Błoński System Wsparcia Seniorów”. Projekt skierowany do osób w wieku 60+ z gminy Błonie.

W projekcie odbywają się szkolenia z wiedzy o starzeniu się i praktycznym postępowaniu z osobą starszą, praktyki indywidualne w ośrodkach dziennej pomocy, wizyty studyjne w ramach poznawania tzw. „dobrych praktyk”. Ponadto testujemy innowacyjne rozwiązanie służące aktywności seniorów i rozwijające ruch samopomocy: Bank Wymiany Czasu i Usług, nazwany Błońskim Bankiem Czasu.

W projekcie bierze udział 30 osób, w większości słuchaczy Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt trwa od 31 marca do 30 listopada 2017 r.

O przebiegu projektu informujemy na profilu organizacji na FB, a także stronach internetowych  Gminy Błonie i w lokalnej prasie.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Brak możliwości komentowania