Podsumowanie I Konferencji Senioralnej

I Konferencja Senioralna

Dawno już nie było tak głośno o seniorach w Błoniu. 27 listopada 2017 r. błońskie Centrum Kultury wypełnił tłum gości przybyłych na I Konferencję Senioralną zorganizowaną przez Stowarzyszenie Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Gminę Błonie.

Konferencja była zwieńczeniem projektu „Bank Samopomocy. Błoński System Wsparcia Seniorów”, który od marca tego roku prowadzony był w naszej gminie przez Stowarzyszenie „Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Projekt był realizowany dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt pokazał, że w seniorach tkwi moc i potencjał. Seniorzy potrafią i chcą być liderami w swoich społecznościach lokalnych. Seniorzy są kreatywni oraz świetnie zorganizowani.

W dyskusji panelowej uczestniczyli znakomici eksperci. Stefan Kołucki, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prezentował kierunki polityki senioralnej realizowanej przez ministerstwo. Burmistrz Błonia, Zenon Reszka opowiadał o inicjatywach podejmowanych na rzecz seniorów przez Gminę Błonie. Dr Małgorzata Kupisz – Urbańska lekarz geriatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poruszyła sprawę wielochorobowości pacjentów w wielu starszym. Dagmara Gortych reprezentując Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „ę” mówiła o pobudzaniu aktywności społecznej i wolontariacie osób starszych, opowiadając o takich projektach jak „Seniorzy w Akcji” i „UTW dla społeczności”. Łukasz Szewczyk, prezes stowarzyszenia „Cotopaxi” dzielił się doświadczeniami z pracy z seniorami i poruszał trudne tematy przełamywania różnorakich barier: wstydu, poczucia braku kompetencji lub pewności siebie wśród seniorów. Jego stowarzyszenie prowadzi warsztaty filmowe, uczące seniorów kręcenia filmów.

Zamysłem organizatorów Konferencji było zapoczątkowanie dyskusji na temat polityki senioralnej, która miałaby być realizowana na terenie naszej gminy. Podczas dyskusji panelowej usłyszeliśmy o planach wprowadzenia w Błoniu Karty Seniora oraz tzw. „Koperty życia”. Te dwa pomysły, z powodzeniem realizowane w innych miastach w Polsce, mogą znacząco przyczynić się do podniesienia jakości życia błońskich seniorów oraz stać się początkiem realizacji tejże polityki w gminie Błonie.

Podczas konferencji uhonorowano także wolontariuszy Dziennego Domu „Senior +” oraz uczestników projektu „Bank Samopomocy. Błoński System Wsparcia Seniorów”.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom Projektu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz przez Gminę Błonie.

uczestnicy konferencji podczas rejestracji  wystąpienie Stefana Kołuckiego dyskusja panelowa podczas konferencji dyskusja panelowa podczas konferencji uczestnicy konferencji senioralnej pełna widownia uczestnicy konferencji senioralnej pełna widownia pamiątkowe statuetki dla wolontariuszywyróżnieni wolontariusze upominki i statuetki dla uczestników projektu Błoński Bank Samopomocy uczestnicy projektu Błoński Bank Samopomocy

Brak możliwości komentowania