Harmonogram wykładów BUTW w lutym 2020 r.

 

Harmonogram wykładów BUTW
Luty  2020 r.
 
5.02.2020 r. (środa godz. 17:45)
Tytuł wykładu: „Historia  Persji”
Wykładowca: Prof. Bernard  Kozioróg
 
12.02.2020 r. (środa godz. 17:45)
Tytuł wykładu: „Michalina Mościcka -liderka ruchu kobiecego i Pierwsza Dama II RP”
Wykładowca: Ewa Andrzejewska
 
19.02.2020 r. (środa godz.17:45)
Tytuł wykładu: „Bezpieczeństwo w sieci na lata 2019/2020”
Wykładowca: Adrian Oleksiak
 
26.02.2020 r. (środa godz. 17:45)
Tytuł wykładu: „Otyłość-przyczyna czy skutek zaburzeń hormonalnych?”
Wykładowca: Dr Izabella Czajka – Oraniec

Brak możliwości komentowania