INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

                 
 Zarząd
Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
zaprasza na
Inaugurację roku akademickiego 2021/2022
w dniu 4 października 2021 r. o godz. 17.00
w sali widowiskowej w Centrum Kultury w Błoniu

 

Program:
– Gaudeamus, powitanie gości i słuchaczy, wystąpienia.
– Wykład inauguracyjny.
– Wstępne informacje dotyczące organizacji roku akademickiego.
Prezes Zarządu
Helena Szymańska

 

Informujemy, że w związku z pandemią Covid-19 i koniecznością zachowania przez organizatorów uroczystości zasad bezpieczeństwa osoby, które będą chciały uczestniczyć w Inauguracji, przed wejściem na salę widowiskową zobowiązane będą do:
– posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos,
– przedłożenia do wglądu zaświadczenia o przebytym szczepieniu,
– złożenia stosownego oświadczenia w przypadku braku zaświadczenia o przebytym szczepieniu.

Brak możliwości komentowania